واحد من الكتب الطبية الرائعة فى تخصص الجراحة Sabiston Textbook of Surgery و اللى بيتكلم عن اساسيات تخصص الجراحة و ايه اللى محتاج تعرفه فى بداية نيابتك
و بداية عملك كنايب جراحة .. " The Biological Basis of Modern Surgical Practice "

20Since its first publication in 1936, Sabiston Textbook of Surgery has been regarded as the preeminent source for definitive guidance in all areas of general surgery. The 20th edition continues the rich tradition of quality that has made this classic text synonymous with the specialty and a part of generations of surgery residents and practitioners. Meticulously updated throughout, this classic text concisely covers the breadth of material needed for certification and practice of general surgery. Detailed, full-color intraoperative illustrations and high-quality video clips capture key teaching moments, allowing you to better understand the basic science of surgery, make the most informed decisions and achieve optimal outcomes for every patient
تحميل كتاب Sabiston Textbook of Surgery 20th Edition
Download Sabiston Textbook Surgery The Biological Basis Modern Surgical Practice Elsevier pdf
 
التعديل الأخير:

تريند علي EgyMD