Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

تمت الاجابة هل يمكن استخراج ترشيح وزاري جديد حال إلغاء القيد

اذا تم إلغاء القيد لنفاذ عدد مرات السماح . هل يحق للطالب استخراج ترشيح جديد وماهي الإجراءات المطلوبة وفترة الحرمان
 
الحل
السلام عليكم ،
فى الحالة دى حضرتك هتجيب افادة من الجامعة التى كنت مقيد بها للدراسات العليا ، باستنفاذ مرات السماح و الغاء القيد
و هترجع للادارة العامة للمنح و البعثات لتقديم طلب قيد جديد و تحديد نوع الدراسة و الجامعة ان شاء الله
السلام عليكم ،
فى الحالة دى حضرتك هتجيب افادة من الجامعة التى كنت مقيد بها للدراسات العليا ، باستنفاذ مرات السماح و الغاء القيد
و هترجع للادارة العامة للمنح و البعثات لتقديم طلب قيد جديد و تحديد نوع الدراسة و الجامعة ان شاء الله
 
عودة
أعلى