MaHmOuD MyStErO

MaHmOuD MyStErO

Administrator
طاقم الإدارة
27 ديسمبر 2017
1,527
253
2,142
134
Credits
613,147
Status
طبيب مقيم
الجامعة
المنصورة
التخصص
Anaesthesiology
السلام عليكم ، اولا مبروووك التخرج و انتهاء فترة الدراسة الاكاديمية :cool: ومرحبا بك على أول طريق الحياة العملية :D

سنة الامتياز تعتبر اول طريقك كطبيب متدرب بعد التخرج، المفروض انك هتبدأ فيها تتدرب بشكل عملى اكتر على دراستك السابقة :sneaky: و تؤهلك للعمل كطبيب ممارس عام لفترة لحين التخصص.اعرف أكتر عن نظام سنة الامتياز [ نظام سنة الامتياز ]

بعد انتهاء الامتحانات و ظهور النتيجة بالنجاح الحمد لله هتبدأ فى بعض الإجراءات الورقية الروتينية، و اللى بتبدأ بإخلاء طرفك من الكلية تماماً.

اوﻻ اﺧﻼء اﻟﻄﺮف
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻼم ورﻗﺔ اﺧﻼء اﻟﻄﺮف واﻧﻬﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺴﺎم وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻻﻫﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﻤﻘﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻﻣﻀﺎء اﻟﻮرﻗﺔ وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻬﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮية ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺆدى ﻋﻠﻰ ان ﻳﻨﻬﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ وﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ


ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺷﺌﻮن اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻰ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻻﺗﻰ:
ورقة إﺧﻼء اﻟﻄﺮف
ﺻﻮرﺗﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ
ﺻﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
مصاريف ادارية ﺗﺴﺪد ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ " تختلف من جامعة لآخرى "


ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺷﺌﻮن اﻻﻃﺒﺎء بالمستشفى الجامعى

ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻼوراق اﻻﺗﻴﺔ:

  • ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ
  • إﺧﻼء ﻃﺮف ﻣﻦ ﺷﺌﻮن اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
  • ﻋﺪد ٢ ﺻﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ
  • ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ
  • ﺻﻮرة ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼد ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
  • اﺳﺘﻤﺎرة ٣ ﺟﻨﺪ زرﻗﺎء ، ﻟﻼﻃﺒﺎء ﻓﻘﻂ( ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اى ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻳﺪ او ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮى )
  • ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ ٦ ﺟﻨﺪ، ﻟﻼﻃﺒﺎء ﻓﻘﻂ( اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺜﻼﺛﻰ )
  • اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺮﻏﺒﺎت، ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻰ ﺷﺌﻮن اﻻﻃﺒﺎء وﻳﺘﻢ ﻣﻸ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗﺮﺗﻴﺐ رﻏﺒﺎت اﻻﻗﺴﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻫﻢ 14 ﻗﺴﻢ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ اذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻰ ﻗﻀﺎء ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﻗﺴﻢ واﺣﺪ او ﺷﻬﺮ وﺷﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﺘﺐ اﻟﺸﻴﻔﺘﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺨﺮﻳﺠﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﻳﻔﻀﻞ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻴﻔﺖ ﺑﺸﻬﺮ. ﺗﻀﻊ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻوراق ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ وﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺷﺌﻮن اﻻﻃﺒﺎء


اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺴﻜﻦ
ﻓﻰ ﺷﺌﻮن اﻻﻃﺒﺎء ﺗﻜﺘﺐ ﻃﻠﺐ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮدة ﻫﻨﺎك ﻣﻊ ﺻﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺪﻩ ﻻزم ﺗﻜﺮر اﻟﻄﻠﺐ دﻩ ﻛﻞ ﺷﻴﻔﺖ
وﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻴﻔﺖ ﺑﺎﺳﺒﻮﻋﻴﻦ


اﺳﺘﻼم اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻴﻌﺎد ﺑﺪء اﻟﺸﻴﻔﺖ هتملى ورﻗﺔ اﻻﺳﺘﻼم وﺗﻤﻀﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ وﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻜﻴﺮﺗﺎرﻳﺔ وﺗﺴﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻀﻮر وﻣﻜﺎن اﻻﻣﻀﺎء واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت وﺗﻌﺮف ﻫﺘﻨﺰل اﻣﺘﻰ


ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ٥٠ % ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻔﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ


كل التوفيق

مصادر:

http://emtyazna.com/emtyaz/خطوات-التقديم-للامتياز.html
 
التعديل الأخير: