Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!
  1. D

    استفسار امتحان ال FRCA

    حسب ما قريت وفهمت ان ال mrcp ممكن يتعمل بكل احزاءه من مصر هل في اي طريقة للتخدير FRCA نعمله كله في مصر ؟ ولو لازم السفر هل بكون في جزئية ال primary برضه ولا بس للفاينل ياريت اللي اخد تجربة FRCA وهو اصلا زمالة من مصر يفيدني وهل ال edaic مفيده بالحاله دي ولا لا وممكن اقدمها من مصر عادي ؟
عودة
أعلى